top of page

WHAT IS “WELLNESS”? WHAT DOES “WELLNESS” MEAN?

WELLNESS LÀ GÌ? WELLNESS (CHĂM SÓC SỨC KHỎE) CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?


The term “Wellness” is not just about looking good and feeling well in the physical sense. The idea of well-being includes a holistic approach, taking into consideration the emotional, mental, spiritual, environmental and social aspects of a person’s life. Wellness is an active and positive process where a conscious effort is made to improve the quality of one’s life. Becoming aware how the body, mind and spirit are connected and making deliberate choices for a healthier and fulfilling life whereby illness is prevented and better balance is achieved...


The philosophy and application of wellness through regular physical activity, healthy eating habits, mental and emotional training contributes to how a person interacts in their community and environment.  The benefits of applying wellness in everyday activities allow people to develop a better sense of themselves and their belief systems and values. 

The concept of wellness is also being applied in the medical sector with the growth of alternative, complimentary and integrative healing practices such as acupuncture, osteopathy, energy therapies, and traditional and herbal medicine (i.e. Chinese and Ayurvedic).  These medical practices and helping and healing practitioners have gained popularity in recent years due to the understanding that many factors contribute to the well-being of a person and mainstream medicine may not be the only solution to medical problems.
Thuật ngữ "Wellness" không chỉ là có vẻ ngoài hấp dẫn và khỏe mạnh về thể chất. Quan niệm "khỏe mạnh" ở đây bao gồm việc tiếp cận toàn diện, xem xét cả những khía cạnh cảm xúc, trí tuệ, tinh thần và xã hội trong cuộc sống của mỗi cá nhân. "Chăm sóc sức khỏe" là một quá trình năng động và tích cực trong đó chúng ta nỗ lực một cách có ý thức để cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhận thức việc cơ thể, tâm trí và tinh thần được kết nối ra sao và đưa ra những lựa chọn kỹ lưỡng vì một cuộc sống lành mạnh và trọn vẹn hơn; nhờ đó ngăn chặn được bệnh tật và đạt được cân bằng cuộc sống.


Triết lý và ứng dụng "chăm sóc sức khỏe" thông qua các hoạt động thể chất thường xuyên, thói quen ăn uống lành mạnh hàng ngày, rèn luyện tinh thần và cảm xúc góp phần vào cách con người tương tác với cộng đồng và môi trường sống của họ. Những lợi ích của việc áp dụng "chăm sóc sức khỏe" trong các hoạt động hàng ngày giúp mọi người có ý thức tốt hơn về bản thân, niềm tin và giá trị của họ.

Các khái niệm về "chăm sóc sức khỏe" cũng đang được áp dụng trong lĩnh vực ý tế với sự phát triển của phương pháp điều trị thay thế, được khuyến khích và đang ngày càng phổ biến như châm cứu, nắn xương, phương pháp điều trị bằng năng lượng, y học cổ truyền và thảo dược (Trung Quốc & Ayurvedic). Những phương pháp thực hành, hỗ trợ và chữa lành này ngày càng phổ biến trong những năm gần đây do mọi người hiểu rằng có rất nhiều yếu tố góp phần vào sự khỏe mạnh của con người và y học chính thống có thể không phải giải pháp duy nhất cho các vấn đề sức khoẻ.

*Ayurvedic: (tiếng Phạn: Ayurvedic có nghĩa là "tri thức cuộc sống") là một hệ thống y học Hindu truyền thống có nguồn góc từ tiểu lục địa Ấn Độ.

0 comments

Comments


bottom of page