top of page

weekly classes 

lớp học hàng tuần

Screen Shot 2018-08-09 at 4.21.31 PM.png
Mandala Wellness aims to provide a diverse scope of daily movement classes such as yoga, qi gong, meditation, Pilates with highly qualified instructors who have the experience and knowledge to guide students safely. Regular physical activity, and awareness of how the body, mind and spirit are connected, can contribute to how you develop a better sense of ‘self’ and make deliberate choices for a healthier, balanced and fulfilling outlook on life.

Mandala Wellness hướng đến sứ mệnh cung cấp các lớp học đa dạng, thường xuyên, với yoga, khí công, thiền, Pilates được hướng dẫn bởi các Giáo viên có trình độ cao, có kinh nghiệm và kiến thức, đảm bảo sự an toàn cho Học viên. Thông qua các hoạt động thể dục thường xuyên, bạn sẽ nhận thức được cách mà cơ thể, trí óc và tinh thần kết nối với nhau, qua đó bạn sẽ phát triển một ý thức tốt hơn về "bản thân" và đưa ra các lựa chọn tốt đẹp hơn để có được sự khỏe mạnh, cân bằng và hoàn thiện hơn trong cuộc sống.

Message us directly or call to BOOK 📞 +84 902 774 584

events & workshops 

sự kiện và hội thảo

23-dec-generic-schedule.png
bottom of page