© 2018 by Julia P.T. Created with Wix.com

weekly classes l lớp học hàng tuần

Mandala Wellness aims to provide a diverse scope of daily movement classes such as yoga, qi gong, meditation, Pilates with highly qualified instructors who have the experience and knowledge to guide students safely. Regular physical activity, and awareness of how the body, mind and spirit are connected, can contribute to how you develop a better sense of ‘self’ and make deliberate choices for a healthier, balanced and fulfilling outlook on life.
Mandala Wellness hướng đến sứ mệnh cung cấp các lớp học đa dạng, thường xuyên, với yoga, khí công, thiền, Pilates được hướng dẫn bởi các Giáo viên có trình độ cao, có kinh nghiệm và kiến thức, đảm bảo sự an toàn cho Học viên. Thông qua các hoạt động thể dục thường xuyên, bạn sẽ nhận thức được cách mà cơ thể, trí óc và tinh thần kết nối với nhau, qua đó bạn sẽ phát triển một ý thức tốt hơn về "bản thân" và đưa ra các lựa chọn tốt đẹp hơn để có được sự khỏe mạnh, cân bằng và hoàn thiện hơn trong cuộc sống.
Screen Shot 2020-02-10 at 11.47.38 AM.pn

events & workshops l sự kiện và hội thảo

click on the flyer to get more info...

vui lòng bấm vào flyer để xem thông tin chi tiết

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black TripAdvisor Icon