top of page

The

Mandala Story

Về Mandala

Screen Shot 2019-09-17 at 12.32.46 PM.pn

Plotting a course through motherhood in Vietnam, a land just opening up in the late 2000's, Rosanne wanted to create a space in Vietnam for health and wellness to the community she saw in need of more information – Mandala Wellness was born.

 

Rosanne has been teaching and advocating for sustainable and healthy lifestyle practices with yoga, fitness, mindfulness and nutrition since arriving in Vietnam in 1996. She has been teaching and practicing yoga for over 20 years. Her mission is to help people in their journey to joyful and balanced living. 

“Mandala Wellness’s mission is to inspire Vietnamese to make better, healthier choices to raise consciousness about ourselves, our family, our world, and to eat cleaner, to live better, to laugh more, and make positive changes to improve our quality of life.”

- Rosanne, Owner of Mandala Wellness, Juice & Yoga

Bước vào thập niên 1990 khi Việt Nam bắt đầu mở cửa, Rosanne Lee gặp nhau qua công việc khi cùng tiến thân trong sự nghiệp thành công ở các công ty lớn và gắn bó xuyên suốt hành trình làm mẹ ở một xứ sở mới. Suốt hơn 15 năm, cả hai trở nên thân thiết, luôn nâng đỡ nhau trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống, cùng đồng hành qua thời kỳ mang nặng đẻ đau và nuôi dạy con thơ. Tình bạn thâm sâu này trở thành nền móng vững chắc để xây dựng Mandala Wellness.

“Sứ mệnh của Mandala Wellness là truyền cảm hứng cho cộng đồng Việt Nam để họ có những lựa chọn hợp lý lành mạnh hơn” - Rosanne 

 

- “để nâng cao nhận thức về bản thân, gia đình, thế giới xung quanh, và để ăn uống lành mạnh hơn, sống tốt hơn, vui cười nhiều hơn, và tạo ra những đổi thay tích cực để cải thiện chất lượng cuộc sống.”

bottom of page