practitioners 

 giáo viên và chuyên gia

The professional practitioners and certified yoga teachers who have joined the community at Mandala Wellness are passionate and committed to sharing their knowledge and bringing the best outcome to what they do, whether it is healing, preventing, teaching or coaching. The desire to keep learning and collaborating together across disciplines and modalities makes the experience at Mandala unique.

Mọi giáo viên và chuyên gia của cộng đồng Mandala Wellness đều nhiệt tình và cam kết chia sẻ kiến thức của họ nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho những gì họ làm cùng bạn, cho dù đó là chữa bệnh, phòng ngừa, giảng dạy hay huấn luyện. Mong muốn được liên tục học hỏi và hợp tác dựa trên nhiều nguyên tắc và phương pháp sẽ làm cho việc trải nghiệm ở Mandala trở nên độc đáo.

Adrien Doan

hypnotherapy |

Aurelie Chaffre

psychologue clinicienne | châm cứu

Claire Poncet

osteopathy | nắn xương

Christine Parma

Akashic Records Session | Đọc hồ sơ Akashic

Daphnee Hoang

sound healing & reiki (VN) |

Elodie Ribeiro

podiatry & plantar reflexology | bấm huyệt

Kids%2520Raw%2520Vegan%2520Class_edited_

Elsa Esculier

reiki | liệu pháp reiki

Hanh Bui

crystal bowls healing |

Hanna Larson

nutrition & holistic healing |

Jon%2520pic%252001_edited_edited.jpg

Helen Tavakkoli

remedial & pregnancy massage |

Jon Nichols

chiropractic | nắn khớp xương

Josine Opstelton

energy therapy |

IMG_6608_edited.jpg

Julia Peters

psychotherapy | trị liệu tâm lý

Ngoc Tran Thien

life coach | chuyên viên tư vấn 

Morry Tafakory

integrative manual therapy

Shaun Alexander

rehabilitative bodywork | phục hồi chức năng

Stephane Laporte

osteopathy | nắn xương

Yvonne Guenther

acupuncture | châm cứu

© 2018 by Julia P.T. Created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black TripAdvisor Icon