top of page

BABY CONGENITAL TORTICOLLIS & OSTEOPATHY

baby congenital torticollis is characterized by a shortening of the sternocleidomastoid muscle in the neck and can affect the child’s development, skull formation, neck movement and overall comfort.

osteopathy can help with this condition with the aim of avoiding surgical intervention. by working on the sternocleidomastoid muscle and adjacent tissues, osteopaths can help lengthen the shortened muscle with gentle soft tissue treatment. and then create activities to help encourage the baby to turn its head to get full range of movement and show you exercises that you can do at home to ensure that progress and full recovery is made.

for the full article on webmd: http://www.webmd.com/parenting/baby/tc/congenital-torticollis-topic-overview#1TẬT VẸO CỔ BẨM SINH Ở TRẺ EM VÀ NẮN XƯƠNG

tật vẹo cổ bẩm sinh là một dạng cho cơ đòn ức chũm ở cổ và có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, việc hình thành sọ, sự chuyển động của cổ và sự thoải mái tổng thể cho bé. nắn xương có thể giúp tật vẹo cổ nầy với mục đích không cần can thiệp phẫu thuật.

bằng cách tác động vào cơ đòn ức chum và các mô lân cận, các chuyên gia nắn xương có thể giúp kéo dài cơ ngắn với cách điều trị tác động nhẹ nhàng. và sau đó sẽ tạo ra các bài tập/hoạt động để kích thích bé xoay đầu một cách toàn diện, và tất nhiên sẽ chỉ cho bạn các bài tập có thể tự làm ở nhà nhằm đảm bảo rằng bé sẽ tiến bộ và có quá trình phục hồi tốt.

nguồn: http://www.webmd.com/parenting/baby/tc/congenital-torticollis-topic-overview#1

0 comments

Comentarios


bottom of page