top of page

ACUPUNCTURE AND WEIGHT LOSS - CHÂM CỨU & GIẢM CÂN

Acupuncture is a very helpful component to your weight loss regime. Having Acupuncture treatments while dieting, will help curb your appetite, and quell food cravings. Acupuncture boosts metabolism, and improves digestion.

A great bonus of acupuncture is that regular treatments will help balance hormones, especially, boosting the endorphins which reduce food cravings… And, with Acupunctures time tested ability to reduce stress, it will help you with food intake if you are an emotional food binger.

We recommend 10 treatments over a 3 week period for optimum results.


Châm cứu là một thành phần rất hữu ích cho chế độ giảm cân của bạn. Có sự hỗ trợ của Châm cứu cùng với chế độ ăn kiêng của bạn sẽ giúp hạn chế sự thèm ăn và loại bỏ cảm giác thèm ăn. Châm cứu tăng cường sự trao đổi chất, và cải thiện hệ thống tiêu hóa.

Một phần tuyệt vời nữa của Châm cứu là việc điều trị thường xuyên sẽ giúp cân bằng hoocmon, đặc biệt giúp thúc đẩy endorphins giảm cảm giác thèm ăn… Hơn nữa, Châm cứu với mục địch giảm căng thằng đã được chứng minh rằng cũng đồng thời giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày nếu bạn là một người ăn uống vô độ (chứng rối loạn ăn uống).

Chúng tôi khuyên nên điều trị 10 lần trong 3 tuần để có kết quả tốt nhất.

0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page